Vacatures

Leden Raad van Advies

Zomerparkfeest is een gratis, vierdaags cultuurfestival in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000 bezoeken over vier dagen en een programma van meer dan 130 acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse festivals in zijn soort. Ter ondersteuning van het bestuur zijn we op zoek naar minimaal 3 en maximaal 5 leden voor een nieuw op te zetten Raad van Advies.

De Raad van Advies heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, advies te geven over de algemene gang van zaken binnen stichting Zomerparkfeest of daar waar expliciet gevraagd door bestuur. De Raad van Advies heeft een toetsende rol bij de bewaking van de (strategische) doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.
De Raad van Advies vergadert gemiddeld vier keer per jaar in Venlo. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens 3 jaar.

De Raad van Advies geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn/haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving zoals genoemd in de Governance Code Cultuur. De functie is onbezoldigd, er is een regeling van onkostenvergoeding van toepassing.

Profiel
Het profiel van een lid van de Raad van Advies bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen om het beleid van Zomerparkfeest en het functioneren van het bestuur te toetsen aan de missie en visie van de organisatie
 • Het vermogen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bestuur Zomerparkfeest
 • Het vermogen en de attitude om bestuur en de organisatie als klankbord terzijde te staan en kritisch tegenspel te bieden
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Beschikkend over een relevant netwerk

Achtergronden
Zomerparkfeest is op zoek naar leden die zich herkennen in culturele ondernemers en ondernemers met een cultureel hart met specifieke kwaliteiten en achtergronden op de volgende gebieden;

 • Artistiek / inhoudelijk - Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en discussies in zowel het landelijke kunst/cultuurveld als die van de (eu)regio.
 • Verduurzaming - Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en discussies over duurzame innovatie in algemene zin en specifiek in relatie tot de ontwikkeling van festivals
 • HR / Organisatieontwikkeling - Kennis en ervaring op het gebied van onder andere organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers
 • Zakelijk / Financieel - Kennis en ervaring op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, risicobeheer, financieel beheer en rapportage.
 • Marketing / Communicatie - Kennis en ervaring op het gebied van onder andere evenementen marketing, doelgroep segmentatie en communicatie

Procedure
Stuur jouw motivatie en CV voor 5 juni 2021 naar secretariaat@zomerparkfeest.nl . De eerste gesprekken volgen in de maand juni 2021. De nieuwe leden treden in september/oktober 2021 formeel toe tot de Raad van Advies.

Download de vacature als PDF-bestand.Uw internet browser is verouderd!

Voor een volledig juiste ervaring van onze en andere websites is het aan te raden uw browser te updaten. Update nu uw browser

×