Openingstijden

Donderdag 26 augustus 2021 tot 02.00 uur.
Vrijdag 27 augustus 2021 tot 02.00 uur.
Zaterdag 28 augustus 2021 tot 02.00 uur.
Zondag 29 augustus 2021 tot 02.00 uur.

Wanneer de poorten openen wordt bekend gemaakt als het programma compleet is.

EHBO

Op het terrein is een EHBO-post. Hier kun je terecht bij wespensteken, verstuiking, verwonding, etc.

Politiepost

Op het terrein bevindt zich een politiepost. Deze is naast de hoofdingang. Hier kun je terecht als je hulp van de politie nodig hebt.

Serviceplein

Hier kan je terecht voor al je vragen over het festival en meer, zoals: 18+ polsbandjes, informatie over de Vrienden van Zomerparkfeest, lockers, gevonden voorwerpen en kinderen, merchandise.


Parkregels

Ter bescherming van alle festivalbezoekers en de omgeving van het Julianapark verzoeken wij u onderstaande regels na te leven:

 • Roken in de tenten (ZELT, ARENA, TEATRO, POKOE PALACE en GRENSWERK KERK) is verboden.
 • Nog geen 18 jaar? Geen alcohol. Bezoekers tot 25 jaar kunnen alleen alcohol krijgen op vertoon van een polsbandje. Dit polsbandje is – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs – verkrijgbaar bij de speciale balie op het terrein.
 • Kleding die in verband staat met motorclubs is niet toegestaan. Andere clubkleding wordt toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar. Voor iedereen ouder dan 16 jaar geldt dat clubkleding niet is toegestaan. Glas en blik zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
 • Meegebrachte etenswaren zijn alleen welkom tijdens de zaterdagmiddagpicknick, maar wel met mate, dit ter beoordeling van de organisatie. Vanaf 17.00 uur is deze uitzondering niet meer van kracht. Etenswaren ten behoeve van de allerkleinsten (kinderen tot vier jaar) zijn welkom. Gevaarlijke voorwerpen zoals (brood)messen, andere wapens, stokken, laserpennen etc. zijn verboden.
 • Het gebruik en bezit van (hard-)drugs is verboden.
 • Slagroompatronen, lachgaspatronen of aanverwante artikelen zijn verboden op het terrein. Bij het aantreffen hiervan kan de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • (Brom)fietsen, scooters en auto’s worden niet toegelaten op het festivalterrein. Tijdens de Picknick op de zaterdagmiddag zijn tot 17.00 uur bolderkarren toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet welkom, tenzij er sprake is van een hulp- of geleidehond.
 • Bezoekers kunnen worden gefouilleerd of gevisiteerd. Tevens kunnen tassen worden doorzocht op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen. Bezoekers die hier geen medewerking aan verlenen zal de toegang worden ontzegd.
 • Bekijk bij aankomst op het terrein de vluchtwegen. Deze zijn te herkennen aan de signalering.
 • Het betreden van het festivalterrein geschiedt op eigen risico. Stichting Zomerparkfeest sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit.
 • Tegen de hekken plassen en overige wildplasserij is verboden. Op het terrein zijn voldoende toiletten.
 • Posters plakken en flyeren op het terrein is niet toegestaan. Bij de infostand zijn mogelijkheden om folders neer te leggen. Vraag vooraf toestemming aan de organisatie.
 • Handelen en het aanbieden van diensten zonder vergunning op of in de directe buurt van het festivalterrein is verboden.
 • (Plastic) bekers moeten op het festivalterrein blijven.
 • Professionele film- en fotoapparatuur mag niet mee het festivalterrein op. De organisatie bepaalt wat wel en wat niet het terrein op mag. Alleen voor pers met een accreditatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt.

In het geval dat er zich een situatie voordoet waarin deze regels niet voorzien, zal de organisatie een beslissing nemen over het onderhavige geval zonder dat hieraan (toekomstige) rechten kunnen worden ontleend.

Tijdens het evenement kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers geven door het betreden van het festivalterrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het festivalterrein gaat om 02.00 uur dicht. Het is verboden zich hierna nog op het terrein te bevinden.

Bij het niet naleven van deze parkregels en/of de aanwijzingen van de organisatie en veiligheidsdiensten kan de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.


Open

Gemeente Venlo staat voor een stad die begaanbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, dus ook voor bewoners en bezoekers met een beperking. Waar mogelijk worden voortdurend oplossingen gezocht om bijvoorbeeld wegen, pleinen, gebouwen en festivals toegankelijk te maken. Een proces dat begint bij twee eenvoudige vragen: staan we open voor mensen met een beperking? En, wat kunnen we doen om daadwerkelijk open te zijn voor die mensen? Open staan en open zijn is daarmee de leidraad naar een open en toegankelijke stad voor iedereen.


I love my ears

Zomerparkfeest ondersteunt de I Love My Ears campagne. Wij vinden het belangrijk om de bezoeker te informeren over het belang van goede gehoorbescherming. Muziek op een te hoog volume kan schadelijk zijn voor je oren. Verzorg ze daarom goed. Oordoppen zijn GRATIS af te halen bij de infostand. Wij raden onze bezoekers aan om altijd gehoorbescherming te dragen.

Wij houden ons altijd aan de norm van 103 dB(a), vastgesteld in het convenant geluidsnorm door de VNPF. Meer informatie is ook te vinden op de site ilovemyears.nl


I Love My Ears


Duurzaamheid

Zomerparkfeest staat midden in de samenleving en probeert waar mogelijk voorop te lopen. Zeker als het gaat om duurzaamheid. We proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarom ondersteunen wij, samen met FairVenlo en Gemeente Venlo de Werelddoelen 2030: internationale basisafspraken voor een betere wereld. Als organisatie zetten wij in op twee pijlers: duurzaamheid en gelijke kansen voor iedereen.

Zomerparkfeest wordt stap voor stap duurzamer. Elk jaar weer. Gescheiden afvalstromen, zuinige LED-lampen op de podia, ecologische schoonmaakmiddelen. Dat doen we al. Maar ook gebruiken we milieuvriendelijke inkten en papier en op de toiletten hangt Satino Black “C2C” wc-papier.

In 2015 is een grote slag geslagen omdat we de vervuilende dieselaggregaten vervangen hebben voor een vast stroompunt met groene stroom. Dit is gerealiseerd samen met partners Enexis en de gemeente Venlo en met hulp van het EnergieBureau.

Dit jaar plaatsen we samen met Samenstroom een ‘Zonnebloem’ met zonnepanelen als blaadjes, waar bezoekers hun mobiele telefoon kunnen opladen. Zo vergroten wij het bewustzijn van burgers en bedrijven over de mogelijkheden om samen te werken naar lokale, schone energie.


Culturele ANBI

Zomerparkfeest is een algemeen nut beogende instelling. In dat kader zijn wij verplicht bepaalde gegevens online beschikbaar te stellen. Deze kunt u hier terug vinden.


Governance code cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Zomerparkfeest is zich hiervan bewust en hanteert dan ook de Governance Code Cultuur. Om te laten zien dat Zomerparkfeest de Governance Code Cultuur toepast, stellen wij onderstaande informatie beschikbaar.

Rooster van aftreden

Naam Rol Aantreden Aftreden Aantal zittingstermijnen
Marc Nelissen Voorzitter September 2016 September 2020 1
Ward VerkuylenVice-voorzitterDecember 2020December 20241
Willem Ewals Penningmeester/Financiële commissie Februari 2018 Februari 2022 1
Sjanneke HendrixProgrammacommissie September 2019September 20231
Gise de KoningMarketing- en Communicatiecommissie September 2017September 2021 1
Peter Kerkhoff Technische commissie Maart 2015 Maart 20232
Manpreet Gill Vrijwilligerscommissie Oktober 2014 Oktober 20222
Anke Rutten Horecacommissie September 2018Oktober 2022 1
Tei Derkx Sponsorcommissie Oktober 2015 Oktober 20232

Vacatures

Bekijk onze actuele vacatures.

Governance code cultuur

Voor meer informatie, ga naar de website www.governancecodecultuur.nl.


Uw internet browser is verouderd!

Voor een volledig juiste ervaring van onze en andere websites is het aan te raden uw browser te updaten. Update nu uw browser

×